نمونه کار شبکه ای 4

خدمات جدید در جاب داک…

سمینار تخصصی آشنایی با صنعت احیاء و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی

همایش بین المللی همکاری های اقتصادی تجاری ایران و کشورهای غرب آفریقا

حضور مرکز مدیریت استعداد در 20 همایش ملی تعالی سازمانی

ارائه سخنرانی توسط مرکز مدیریت استعداد در 18 کنفرانس بین المللی منابع انسانی

تفاهم نامه سازمان مدیریت صنعتی و بنیاد ملی نخبگان

حضور دکتر برادران معاون وزیر صمت در غرفه مدیریت استعدادها

حضور جناب آقای دکتر رسولیان، معاون محترم وزارت صمت از غرفه مرکز

نمایشگاه خدمات کسب و کار

بازدید ریاست محترم ایدرو از غرفه مرکز مدیریت استعداد

keyboard_arrow_up