بازدید ریاست محترم سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) از غرفه مرکز مدیریت استعداد

در سومین روز نمایشگاه خدمات کسب و کار، جناب آقای دکتر نبوی، معاونت محترم وریز صمت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور و هیات همراه ضمن بازدید از غرفه مرکز مدیریت استعداد و توسعه اشتغال سازمان مدیریت صنعتی بر لزوم بکارگیری پلتفرم ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای و هدایت شغلی جاب داک در شرکت‌های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی(ایدرو) تاکید نموده و دستور دادند تا در اسرع وقت این مهم اجرایی گردد.

keyboard_arrow_up