تفاهم نامه سازمان مدیریت صنعتی و بنیاد ملی نخبگان

تفاهم نامه همکاری مشترک میان سازمان مدیریت صنعتی و بنیاد ملی نخبگان در جلسه دیدار مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، این تفاهم نامه به منظور پیشبرد اهداف و چشم‌انداز نظام نخبگانی مطلوب در سند راهبردی کشور در امور نخبگان در چارچوب ارزش‌های اسلامی-ایرانی و مبتنی بر اقتضائات نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف فراهم کردن زمینه‌های مناسب برای جذب و اشتغال نخبگان و مستعدان‌برتر در حوزه صنعت منعقد شد.

keyboard_arrow_up