آزمون رفتارشناسی

شخصیت شغلی خودت رو بشناس و شغل مناسب با خودت رو انتخاب کن !

آزمون دیسک چه کمکی به شما می کند؟

-انتخاب درست شغل با توجه به الگوی رفتاری

شناخت الگوی رفتاری به فرد کمک می کند تا با توجه به الگوی رفتاری خود شغل یا وظایف مورد علاقه و توانمندی خود را شناخته و در انتخاب رشته شغلی درست عمل نماید و باعث بهره وری فرد می شود

-نحوه تعامل با همکاران و مدیر مستقیم و بهبود ارتباطات کاری

با شناخت الگوی رفتاری خود و همکاران و مدیرانمان در محیط کار می توانیم ارتباطات بهینه برقرار نمایم و به اهداف کاری خود برسیم و ضمنا تعارضات سازمانی را مدیریت نماییم

-شناخت توانمندی ها و رشد و توسعه فردی در سازمان

برای رشد و توسعه فردی باید به نقاط قوت و نقاط قابل بهبود خود اشراف داشته باشیم و با زدن تست دیسک و بدست آوردن لایه های رفتای می توانیم با یک برنامه بهبود فردی و با کمک مشاور یا کوچ به اهداف فردی و سازمانی خود برسیم

keyboard_arrow_up