ارزیابی شخصیتی و استعدادیابی سازمانی

ارزیابی شخصیتی و رفتاری سازمان برای چیست؟

برای درک رفتار سازمانی، درک رفتار فردی ضروری است. ماهیت و شخصیت فردی انسان ریشه اصلی رفتار او می باشد. سازمان نیز تشکیل شده از افراد است و رفتار سازمانی صحیح، کاملا وابسته به کارکنان آن مجموعه می‌باشد. در مطالعات رفتار سازمانی، شخصیت فردی دارای اهمیت است؛ زیرا شخصیت فردی کارکنان به ساختارهای ذهنی  پویا و فرایند هماهنگ سازی ذهن که تعیین کننده تنظیمات عاطفی و رفتاری آن‌ها در سازمان است اشاره دارد. در نهایت این شخصیت کارکنان یک سازمان است که شخصیت کلی سازمان را می‌سازد.

نتایج استفاده از پنل سازمانی چیست؟

1- گزارشات آزمون های مختلف بصورت تفصیلی و فردی که در قالب فایل های اختصاصی PDF  برای هر فرد ایجاد گردیده و در اختیار فرد و مدیران قرار می‌گیرد.

 2- برنامه توسعه فردی (IDP) که برگرفته از خلاصه نتایج آزمونهای مختلف رفتارشناسی سازمانی، استعدادیابی و نقاط برتر، هوش هیجانی و شخصیت شناسی پنج عاملی می‌باشد. به همراه بررسی نقاط ضعف و قوت در شاخص های اصلی هر آزمون 

3- گزارشات ترکیبی و نموداری سازمان با امکان بررسی وضعیت شاخص های اصلی هر آزمون در سازمان، پراکندگی الگوها و شاخص ها، مقایسه با وضعیت جامعه و صنعت مشابه، مقایسه درون سازمانی بر مبنای واحد های مختلف سازمان 

چه چیزی را ارزیابی می کنیم؟

آنچه که در مجموع نامش را ارزیابی می گذاریم برآیندی از آزمونهای مختلف شخصیت شناسی، رفتار سنجی، استعدادیابی و تست عواطف و علایق موثر در عملکرد سازمانی پرسنل است.

رفتارشناسی DISC

با تست دیسک لایه‌های رفتاری افراد را تحلیل می‌کنید و نقاط قوت و قابل بهبود لایه‌های رفتاری ایشان را متوجه می‌شوید. ارائه راهکارهای تعامل بهتر با توجه به الگوی رفتاری هر فرد در سازمان و تشخیص سنخیت تمایلات رفتاری ایشان با جایگاه شغلی فعلی یا آتی می تواند کمک شایانی به مدیران جهت بهره مندی آگاهانه تر از منابع انسانی سازمان باشد.

شخصیت شناسی NEO

از تست نئو به‌منظور ارزیابی پتانسیل شغلی افراد استفاده می‌شود. این تست می‌تواند ویژگی‌های حرفه‌ای و مدیریتی افراد را بررسی کند. همچنین از آن برای کنترل و ارزیابی کیفی نیروهای شغلی استفاده می‌شود. این که افراد تا چه میزان می‌توانند برای یک موقعیت شغلی مناسب باشند و در شرایط مختلف چطور کار و رفتار خود را کنترل می‌کنند.

استعدادیابی Clifton

با تست کلیفتون گزارش کاملی از هفت استعداد برتر افراد به دست می آورید. برای اینکه زمینه تقویت هر کدام را بهتر بتوانند بشناسند به همراه معرفی دامنه های اصلی قوت ایشان که شامل: اجرایی – تاثیرگذاری – رابطه سازی – تفکر راهبردی، بوده و همچنین معرفی نقش هایی که در کار و زندگی خود می توانند به عهده بگیرند و راهکارهای بکارگیری از استعدادها.

رغبت سنجی Holland

اصولاً از تست هالند برای انتخاب مسیر تحصیلی و یا شغلی استفاده می شود تا بر اساس ذائقه و رغبت فرد راهنمایی گردد. برای شناخت تناسب رغبت پرسنل با جایگاه شغلی ایشان نیز کاربرد این تست نمایان می گردد. وقتی که بهتر بدانیم نیروهای همکار ما جزو کدام یک از شش نوع شخصیت واقعگرا، جستجوگر، هنری، اجتماعی، متهور، قراردادی هستند.

هوش هیجانی EQ

هوش هیجانی انسان‌ها به‌شدت بر رفتار و عملکرد آن‌ها تأثیر می‌گذارد. شناخت مدیریت هوش هیجانی، مفهومی نسبتاً جدید در سازمان‌هاست که اشتیاق زیادی نسبت به آن وجود دارد. هوش هیجانی بالا، توانایی افراد را در تصمیم‌گیری صحیح، برقراری و حفظ روابط مشارکتی، مقابله مؤثر با استرس و کنار آمدن با تغییرات مداوم به شکل چشمگیری بهبود می‌بخشد.

شایستگی های شغلی

طراحی و اجرای فرایندی مناسب برای استخدام، آموزش و تدوین مسیر شغلی کارکنان‌شان، اهمیت بسیاری دارد. تدوین این فرایند نه‌تنها روند استخدام را برای بخش منابع انسانی ساده‌تر و کارآمدتر می‌کند، بلکه به کارکنان کنونی سازمان برای شناسایی و کسب مهارت‌هایی کمک می‌کند که به افزایش بهره‌وری آنها در جایگاه فعلی یا آتی‌شان منجر می‌شود.

ویژگی های برجسته و فنی جاب داک چیست؟

این سامانه مزیت هایی علاوه بر نتایج تحلیلهای فردی، گروهی و سازمانی خود دارد که برای سازمانهای بزرگ و معتبر بسیار حیاتی است.
یکی از مهمترین ویژگی های این سامانه پیاده سازی آن بر روی سرور اختصاصی سازمان بوده و به همین دلیل کلیه اطلاعات پرسنل نزد سازمان بصورت محرمانه قرار خواهد گرفت.
عملکرد جاب داک منوط به استفاده از آزمون های اختصاصی خود نبوده و امکان اتصال به دیتابیس نتایج آزمونهای دیگر از دیگر مراکز برگزاری آزمون و کزارش گیری بر مبنای داده های آنها نیز وجود دارد.
مدیران ارشد سازمان، از جمله مدیران منابع انسانی و آموزش می توانند فرم های اختصاصی خود را در پنل ایجاد نموده و پس از تکمیل اطلاعات هر فرد، گزارشات نموداری و تحلیلی آنرا در IDP ایشان قرار دهند.

تحلیل های جامع سازمانی

 

پراکندگی الگوهای رفتاری و شاخص ها

در این بخش از پنل شاخص ها و داده های آماری هر یک از آزمونهای اخذ شده در گروههای منتخب مورد بررسی قرار گرفته و پراکندگی و تراکم هر کدام جداگانه نمایش داده می شود.

تناسب سنجی جایگاه شغلی و شاغلین

بر اساس شاخص های استاندارد آزمونها، پرسشنامه های مدیران و بررسی های کارشناسان هیئت علمی پشتیبان، کلیه افراد با جایگاه شغلی خود تناسب سنجی و ارزیابی می گردند.

پراکندگی استعدادهای کلی سازمان

میانگین استعدادی سازمان در هر یک از 36 استعداد برتر بر مبنای شناخت کلی سیستم از افراد مورد بررسی قرار گرفته تعیین شده و رتبه استعدادی هر کدام مشخص می گردد.

 
تعیین شاخص های مدیریتی

ابعاد و شاخص های مدیریتی استاندارد، کاربردی و مورد استفاده، در هر کدام از نتایج آزمونها بصورت جداگانه با مقایسه با میانگین های مختلف بررسی و تحلیل می‌گردد.

مقایسه میانگین شاخص ها با جامعه

کلیه شاخص های مورد بررسی قرار گرفته در چند بُعد شامل: کل جامعه آزمون دهندگان، کل سازمان، واحد سازمانی، صنعت مشابه و… مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرند.

غربالگری ذهنی کارکنان

نمودارها و گرافهای تحلیلی داینامیک بوده و بر اساس انتخاب هر کدام از شاخصهای مورد دلخواد روی یک یا چند نمودار جامعه نمایش داده شده تغییر پیدا کرده و غربالگری می‌گردد.

برنامه توسعه فردی جاب داک چیست؟

یکی از اصلی ترین بخش های کاربردی جاب داک برنامه توسعه فردی (IDP) مبتنی بر شناخت ویژگی های شخصیتی، استعدادها و نقاط ضعف و قوت پرسنل است که شامل گزارشات آزمون های مختلف و همچنین نظرات و نکات مد نظر مدیران ارشد سازمان، واحدهای منابع انسانی و آموزش می باشد.

شخصیت ها سازمان‌ها  را شکل می‌دهند.

مهارت ها آموختنی هستد.

در حقیقت این کارکنان و نحوه رفتار، شخصیت و استعداد آنهاست که یک سازمان را متمایز ساخته و اهداف اصلی سازمان را محقق می سازند. بنابراین اصل شناخت صحیح شخصیت، رفتار، استعدادها، علایق و هیجانات کارکنان و تصمیم گیری بر مبنای آنها در جذب و استخدام، ارتقای شغلی، جابجایی های درون سازمانی، جانشین پروری و… نشان از هوشمندی مدیران و صاحبان سازمانهای هدفمند و آینده محور است.

.

اهداف پنل سازمانی چیست؟

شناخت بهتر نقاط ضعف و قوت نیروهای انسانی سازمان، علاوه بر اینکه به واحد جذب و منابع انسانی کمک می کند تا بهترین انتخاب و جابجایی را داشته باشد و همچنین به واحد آموزش کمک می کند تا جهت بهبود وضع نیازسنجی بهتری داشته باشد، بلکه در نهایت به رشد و تعالی سازمان و بهره وری هرچه بیشتر پرسنل منجر می گردد.

مشاوره منابع انسانی

نیازسنجی آموزشی

بهبود عملکرد سازمان

سوالات متداول

در اینجا سعی کرده ایم سوالات متداولی را که نسبت به حاب داک، امکانات و پشتیبانی آن وجود داشته پاسخ بدهیم، امیدواریم سوالات شما در خصوص این سامانه پاسخ داده شده باشد.

بله، شما میتوانید با مراجعه به لینک زیر در سامانه جاب داک، پس از تکمیل فرم کوتاه، درخواست دموی اولیه با شارژ رایگان پنل سازمانی را دریافت نموده و با فرایندهای ارزیابی و گزارش گیری آن آشنا شوید.
تیمهای علمی، فنی و داده کاوی پشتیبان جاب داک همواره در حال توسعه فنی، علمی و بازآفرینی راهکارهای جدید سازمانی بوده و این سیستم پس از طی مراحل آزمایشگاهی خود بصورت مداوم بروزرسانی می گردد.
با توجه به پایداری سیستم و نتایج آن در سازمانها مدت زمان استفاده از پنل برای نتایج آزمونها و تحلیل مناسب یکسال بوده و در صورت لزوم به استفاده بیشتر قابل تمدید می باشد.
بله، برای سازمانهایی با بیش از 500 نفر پرسنل و خرید 4 پکیج کامل آزمونها برای ایشان، امکان ارائه پنل بصورت رایگان وجود خواهد داشت.
بله، کلیه اطلاعات پرسنلی در سرور سازمان ذخیره گردیده و هیچگونه اطلاعاتی اعم از اطلاعات شخصی ، تماس و… در محلی خارج از سرور سازمان ذخیره نمی گردد.
بله، در صورتیکه در گذشته از آزمونهای دیگر مراکز برگزار کننده آزمون استفاده کرده باشید، با هماهنگی واحد فنی ودریافت الزامات ایشان، امکان اتصال به آزمونها و بهره مندی از خدمات مگاتف وجود خواهد داشت.
خیر، جاب داک رسالت خود را توسعه هرچه بیشتر و بهتر خدمات خود می داند و لذا مادامی که مدت زمان استفاده ازپنل های سازمانی ارائه شده معتبر هستند هرگونه بروزرسانی جدید بصورت رایگان صورت می پذیرد.
بله، با استفاده از امکانات پنل در فرم سازهای اختصاصی، می توانید گزارشات و تحلیلهای خاص خود را بصوتر گرافها و نمودارهای انتخابی دریافت نمایید.
keyboard_arrow_up