حضور دکتر برادران معاون وزیر صمت در غرفه مدیریت استعدادها

در سومین روز نمایشگاه خدمات کسب و کار، جناب آقای دکتر برادران، معاون محترم صنایع عمومی وزارت صمت و هیئت همراه از غرفه مرکز مدیریت استعداد و توسعه اشتغال سازمان مدیریت صنعتی بازدید نمودند.در این بازدید ایشان ضمن گفتگو با مدیران مرکز در خصوص پلتفرم ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای و هدایت شغلی جاب داک نیز به تبادل نظر پرداخته و نسبت به معرفی این پلتقرم به صنایع عمومی کشور قول همکاری دادند.

keyboard_arrow_up