عقد تفاهم نامه سازمان مدیریت صنعتی با وزارت صمت

سازمان مدیریت صنعتی به عاملیت مرکز مدیریت استعداد و توسعه اشتغال و دفتر خدمات کسب و کار وزارت صمت تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. این تفاهم نامه که به امضای مدیر عامل محترم سازمان مدیریت صنعتی جناب آقای دکتر کیانی و همچنین مدیر کل خدمات کسب و کار وزارت صمت جناب آقای دکتر اسدی رسید در خصوص راه اندازی و پشتیبانی طرفین از پلتفوم خدمات ارزیابی هدایت شغلی بوده و طرفین توافق نمودند از حداکثر توان خود در این خصوص بهره ببرند.

keyboard_arrow_up