نمایشگاه خدمات کسب و کار

مرکز مدیریت استعداد و توسعه اشتغال سازمان مدیریت صنعتی در اولین نمایشگاه خدمات کسب و کار ایران که به همت وزارت صمت،معدن و تجارت راه اندازی شده بود شرکت نمود. این مرکز با هدف معرفی خدمات خود از جمله پلتفوم ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای و هدایت شغلی به مراجعین و شرکت کننده در نمایشگاه حضور یافت .

keyboard_arrow_up