آغاز فعالیت سامانه مدیریت استعداد و هدایت شغلی کشور ( jobdoc.ir ) در دانشگاه جامع علمی کاربردی

بدون دیدگاه
آغاز فعالیت سامانه مدیریت استعداد و هدایت شغلی کشور ( jobdoc.ir ) در دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز مدیریت استعداد و توسعه اشتغال سازمان مدیریت صنعتی در راستای تحقق ایجاد…

آغاز فعالیت سامانه مدیریت استعداد و هدایت شغلی کشور ( jobdoc.ir ) در دانشگاه جامع علمی کاربردی

آغاز فعالیت سامانه مدیریت استعداد و هدایت شغلی کشور ( jobdoc.ir ) در دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز مدیریت استعداد و توسعه اشتغال سازمان مدیریت صنعتی در راستای تحقق ایجاد پرونده صلاحیت حرفه ای در دانشگاه جامع علمی  کاربردی با ظرفیت ۲۰۰ هزار دانشجو همکاری مشترک خود را آغاز نمود.…
اخبار

کمک به اشتغال نخبگان با کمک سامانه هدایت شغلی جاب داک

کمک به اشتغال نخبگان با کمک سامانه هدایت شغلی سازمان مدیریت صنعتی جاب داک تفاهم نامه همکاری مشترک میان سازمان مدیریت صنعتی و بنیاد ملی نخبگان در جلسه دیدار مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان منعقد شد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی، این…
اخبار, جاب داک

خدمات جدید در جاب داک…

سمینار تخصصی آشنایی با صنعت احیاء و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی

همایش بین المللی همکاری های اقتصادی تجاری ایران و کشورهای غرب آفریقا

خدمات جدید در جاب داک…

سمینار تخصصی آشنایی با صنعت احیاء و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی

همایش بین المللی همکاری های اقتصادی تجاری ایران و کشورهای غرب آفریقا

خدمات جدید در جاب داک…

سمینار تخصصی آشنایی با صنعت احیاء و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی

همایش بین المللی همکاری های اقتصادی تجاری ایران و کشورهای غرب آفریقا

خدمات جدید در جاب داک…

سمینار تخصصی آشنایی با صنعت احیاء و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی

همایش بین المللی همکاری های اقتصادی تجاری ایران و کشورهای غرب آفریقا

خدمات جدید در جاب داک…

سمینار تخصصی آشنایی با صنعت احیاء و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی

همایش بین المللی همکاری های اقتصادی تجاری ایران و کشورهای غرب آفریقا

خدمات جدید در جاب داک…

سمینار تخصصی آشنایی با صنعت احیاء و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی

همایش بین المللی همکاری های اقتصادی تجاری ایران و کشورهای غرب آفریقا

خدمات جدید در جاب داک…

سمینار تخصصی آشنایی با صنعت احیاء و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی

همایش بین المللی همکاری های اقتصادی تجاری ایران و کشورهای غرب آفریقا

خدمات جدید در جاب داک…

سمینار تخصصی آشنایی با صنعت احیاء و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی

همایش بین المللی همکاری های اقتصادی تجاری ایران و کشورهای غرب آفریقا

خدمات جدید در جاب داک…

سمینار تخصصی آشنایی با صنعت احیاء و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی

همایش بین المللی همکاری های اقتصادی تجاری ایران و کشورهای غرب آفریقا

خدمات جدید در جاب داک…

سمینار تخصصی آشنایی با صنعت احیاء و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی

همایش بین المللی همکاری های اقتصادی تجاری ایران و کشورهای غرب آفریقا

خدمات جدید در جاب داک…

سمینار تخصصی آشنایی با صنعت احیاء و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی

همایش بین المللی همکاری های اقتصادی تجاری ایران و کشورهای غرب آفریقا

خدمات جدید در جاب داک…

سمینار تخصصی آشنایی با صنعت احیاء و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی

همایش بین المللی همکاری های اقتصادی تجاری ایران و کشورهای غرب آفریقا

خدمات جدید در جاب داک…

سمینار تخصصی آشنایی با صنعت احیاء و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی

همایش بین المللی همکاری های اقتصادی تجاری ایران و کشورهای غرب آفریقا

خدمات جدید در جاب داک…

سمینار تخصصی آشنایی با صنعت احیاء و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی

همایش بین المللی همکاری های اقتصادی تجاری ایران و کشورهای غرب آفریقا

خدمات جدید در جاب داک…

سمینار تخصصی آشنایی با صنعت احیاء و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی

همایش بین المللی همکاری های اقتصادی تجاری ایران و کشورهای غرب آفریقا

خدمات جدید در جاب داک…

سمینار تخصصی آشنایی با صنعت احیاء و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی

همایش بین المللی همکاری های اقتصادی تجاری ایران و کشورهای غرب آفریقا

خدمات جدید در جاب داک…

سمینار تخصصی آشنایی با صنعت احیاء و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی

همایش بین المللی همکاری های اقتصادی تجاری ایران و کشورهای غرب آفریقا

خدمات جدید در جاب داک…

سمینار تخصصی آشنایی با صنعت احیاء و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی

همایش بین المللی همکاری های اقتصادی تجاری ایران و کشورهای غرب آفریقا

خدمات جدید در جاب داک…
سمینار تخصصی آشنایی با صنعت احیاء و تجدید ساختار واحدهای اقتصادی
همایش بین المللی همکاری های اقتصادی تجاری ایران و کشورهای غرب آفریقا
حضور مرکز مدیریت استعداد در 20 همایش ملی تعالی سازمانی
ارائه سخنرانی توسط مرکز مدیریت استعداد در 18 کنفرانس بین المللی منابع انسانی
تفاهم نامه سازمان مدیریت صنعتی و بنیاد ملی نخبگان
حضور دکتر برادران معاون وزیر صمت در غرفه مدیریت استعدادها
حضور جناب آقای دکتر رسولیان، معاون محترم وزارت صمت از غرفه مرکز
نمایشگاه خدمات کسب و کار
بازدید ریاست محترم ایدرو از غرفه مرکز مدیریت استعداد
نتیجه‌ای پیدا نشد.
نتیجه‌ای پیدا نشد.
نتیجه‌ای پیدا نشد.
نتیجه‌ای پیدا نشد.
نتیجه‌ای پیدا نشد.
نتیجه‌ای پیدا نشد.
keyboard_arrow_up